Taubat Nasuha || Niat ,Cara mengerjakan shalat Taubat Nasuha

Taubatan nasuha ialah bertaubat dari dosa yang diperbuat saat ini dan menyesal ats dosa-dosa yang dilakukannya dimasa lalu dan berniat sepenuh hati untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang
Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap sesama manusia(haqul adami),maka caranya dengan meminta maaf yang dizalimi selain hal-hal yang disebut.


TAUBAT DARI DOSA SESAMA MANUSIA(HAQQUL ADAMI)

Imam nawawi dalam kitab
Al-adzkar 2/845 menyatakan cara taubat dari dosa sesama manusia(haqqul adami) sbb:

#1 meninggalkan perilaku dosa itu sendiri
#2 menyesali perbuatan maksia yang telah dilakukannya
#3 Berniat tidak melakukannya lagi selamanya.
#4 Membebaskan diri dari hak yan dizalimi dg cara sbb:

(*)Apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikkan harta tersebut
(*)Apabila menyangkut non -materi seperti pernah memfitnah,ghibah dll dngan meminta maaf kepada yang bersangkutan

Taubat nasuha hendaklah diiringi ddngan amal perbuatan yang baik,sebagai penebus dosa diantaranya: memperbanyak infak dan bersedekah kepada fakir miskin atau yayasan sosial islam seperti masjid dan pesantren serta amal ibadah sunnah lainnya.

TAUBAT ATAS DOSA 
KEPADA ALLAH SWT

Imam nawawi dalam kitab
Al-adzkar 2/845 menyatakan bahwa ada 3 syarat melaksanakan taubat Nasuha atas dosa yang dilakukan oleh Allah swt:

1.Berhenti dari perbuatan dosa seketika itu juga
2.Menyesali perbuatannya
3.Berniat tidak mengulanginya lagi.
Dan apabila ke tiga syarat diatas tidak terpenuhi maka tidaklah sah taubatnya.

HUKUM TAUBAT NASUHA

Hukum Taubat Nasuha adalah wajib bagi seorang muslim sebagaimana diperintahkan dalam surat At-Tahrim:8,
Surat Al-Imron:133-134 dan para ulama sepakat.

Berikut Surat At-Tahrim:8 yang artinya:

Mengharamkan (At-Taĥrīm):8 - Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Dalam Surat Al-Imron:133-134 yang artinya

Keluarga 'Imran ('Āli `Imrān):133 - Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa,

Keluarga 'Imran ('Āli `Imrān):134 - (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

TANDA TAUBAT NASUHA 
YANG DI TERIMA

Taubat yang diterima ialah adanya perubahan terhadap perilaku dalam segi meninggalkan perbuatan dosa-dosa dan meninggalkan apa yang telah dilarang Allah swt dan menjalankan perintah-Nya.

SHALAT TAUBAT NASUHA


Cara Mengerjakannya:
Ambillah air wudlu yang suci lalu Niat shalat taubah

Dan setelah membaca niat shalat terus membaca surat Al-Fatihah, diteruskan juga membaca suratan yang kalian hafal.

Dan setelah itu ruku, itidal dan sujud,

kemudian berlanjut ke raka’at kedua dengan membaca surat Al-Fatihah lagi dan suratan pendek dan dilanjutkan ruku, itidal, sujud, sampai dengan salam.

Apabila kalian melaksanakan shalat taubat nasuha ini sebanyak 2 raka’at namun kalian bisa berlanjut lagi ke raka’at ketiga sampai 6 jika anda ingin melaksanakan.

Dan setelah kalian selesai untuk mengerjakan shalat taubat ini perlu duduk dengan tenang dan juga khusyu, kemudian dilanjut dengan membaca Dzikir Sholawat Nabi, Tahmid maupun bacaan Tahlil, dan membaca bacaan istighfar sebanyak mungkin , minimal 100X (kali) karena dengan membaca bacaan istighfar itu bertujuan untuk bisa mmeminta ampunan dari Allah Swt atas dosa-dosa yang kita lakukan

Artinya : Saya memohon ampunan kpd Alloh yg Maha Agung saya mengaku bahwa tiada Tuhan melainkan Alloh, Tuhan yg hidup terus selalu jaga ”’

Lalu bacaan doa berikutnya:

Doa tersebut diatas ialah doa setelah mengerjakan shalat taubat nasuha dan kalian bisa membacanya setelah melaksanakan shalat sunnah

Kemudian untuk keutamaan waktu mengerjakan Shalat taubat nasuha ada baiknya dikerjakaan saat malam tiba setelah Sholat isya sehingga anda bisa mengerjakan Sholat Taubat Nasuha ini dengan khusyu dan tenang.

Dengan demikian InsyaAllah taubat kita akan diterima oleh Allah Swt, karena Allah adalah Dzat Yang Maha Menerima Taubat. Amin...

Semoga bermanfaat,,,
Akhirul kata Wassalamu'alaikum wr.wb

0 Response to "Taubat Nasuha || Niat ,Cara mengerjakan shalat Taubat Nasuha"

Post a Comment

Silahkan jika sobat yang ingin komentar, namun tolong gunakan bahasa yang sopan.